Tin tức

LOẠN DƯỠNG CƠ DUCHENNE – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

🏥🏥🏥 🏥🏥🏥 LOẠN DƯỠNG CƠ DUCHENNE – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT  Hình ảnh sinh hoạt chuyên môn về bệnh loạn dưỡng cư Duchenne 📣 Bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne là bệnh lý di truyền, gây những rối loạn và yếu liệt về cơ cho trẻ em. Bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, […]

CV 65 MỜI CÁC NHÀ THẦU TƯ VẤN THỰC HIỆN GÓI THẦU TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, ĐÁNH GIÁ HỒ SƯ DỰ THẦU, THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU.

cv 65 mời các nhà thầu tư vấn thực hiện gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu.pdfcv 65 mời các nhà thầu tư vấn thực hiện gói thầu Tư vấn lập […]