Video chuyên môn

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai: ” Nâng tầm chất lượng cuộc sống”