Bài viết trong chuyên mục:Chưa được phân loại

VẸO CỘT SỐNG VÀ CÁC DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

VẸO CỘT SỐNG VÀ CÁC DẤU HIỆU NHẬN BIẾT 👉 Vẹo cột sống là một tật, một biến dạng của cột sống trong đó cột sống bị cong lệch sang một bên, thường xuất hiện trong giai đoạn phát triển mạnh của trẻ, thường trước tuổi dậy thì. 👉 Hầu hết các trường hợp vẹo […]