CV Số:232 /BVPHCN-TM V/v mời các nhà thầu tư vấn thực hiện gói thầu: Tư vấn lập E- hồ sơ mời thầu, đánh giá E-HSDT, thẩm định E-hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất công trình Nhà Ô xy cao áp Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai năm 2024

cv 232 Thưu chào giá tư vấn nội thất