Số:207/BVPHCN-TM V/v mời các nhà thầu tư vấn thực hiện gói thầu: Tư vấn lập E- hồ sơ mời thầu, đánh giá E-HSDT, thẩm định E-hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:“Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp và chăm sóc cây xanh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai năm 2024 – 2025”

cv 207 Thư mời chào giá dịch vụ tư vấn