Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về tự kỷ trẻ em và phương pháp điều tra thực trạng tự kỷ

Trong khuôn khổ chương trình phối hợp” Điều tra thực trạng hội chứng rối loạn phổ tự kỷ và các vấn đề liên quan ở trẻ em từ 18-72 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai” giữa Liên hiệp hội Khoa học& kỹ thuật tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai.
Ngày 19/11 Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về tự kỷ trẻ em và phương pháp điều tra thực trạng tự kỷ.
Đây là hoạt động rất quan trọng, trên cơ sở thông tin thu thập được, xác định được tỷ lệ và xu hướng mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em cùng với các vấn đề xã hội có liên quan đến trẻ tự kỷ trên địa bàn tỉnh Lào Cai làm cơ sở đề xuất các cơ chế, chính sách đối với trẻ em mắc hội chứng tự kỷ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai- Nâng tầm chất lượng cuộc sống