CV257: THƯ MỜI CHÀO GIÁ Cung cấp dịch vụ Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT, thẩm định EHSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp thay thế thiết bị vật tư, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, nuôi cấy vi sinh và vận hành công nghệ hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai”.

ilovepdf_pages-to-jpg