CVSố: 155/BVPHCN-KT V/v mời các nhà thầu tư vấn thực hiện gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2023- 2024

cv 155 mời các nhà thầu tư vấn thực hiện gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu,