Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện

Ngày 04/12/2019 Đoàn kiểm tra của Sở y tế Lào Cai do Ông Nông Đình Hùng – Phó Giám đốc Sở y tế – Trưởng đoàn; Ông Phạm Bá Tuyên – Phó trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện Phục hồi chức năng.

Qua kiểm tra, đánh giá cho thấy: Bệnh viện Phục hồi chức năng đã nỗ lực cố gắng trên mọi hoạt động, thể hiện ở tổng điểm chung về cơ bản tăng so với năm 2018.

Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện: Đạt 3.13 ( năm 2018: 3.01)