Sau 36 ngày điều trị bé Bàn Văn Toàn 12t có thể thấy tình trạng sức khoẻ và vận động của bé tiến triển rõ rệt từng ngày!

Đây là hình ảnh của bé Bàn Văn Toàn 12t ( Bảo Thắng – Lào Cai) sau 36 ngày điều trị liệt tứ chi sau phẫu thật Chấn thương sọ não.
Sau 36 ngày điều trị( điều trị đợt 2) tại BVPHCN tỉnh Lào Cai có thể thấy tình trạng sức khoẻ và vận động của bé tiến triển rõ rệt từng ngày!
Đây chỉ là 1 trong rất nhiều bệnh nhân đã được BV Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai điều trị thành công và tái hoà nhập cộng đồng.