Thông báo: Về việc mời đơn vị tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua thuốc Generic (23 phần) phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai năm 2023 -2024”

cv 382 thông báo vv mời đơn vị tư vấn lập e hsmt