THƯ MỜI CHÀO GIÁ: Cung cấp dịch vụ Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT, thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm Thiết bị văn phòng (Máy tích xách tay, máy tính để bàn và máy Photocopy) năm 2023 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai

CV đính kèm: cv 399 Thư mời chào giá Cung cấp dịch vụ Tư vấn lập E-HSMT